Čínsky jazyk

Súdne preklady – tlmočenie
Home

Profesionálni a skúsení prekladatelia

Súdny tlmočník od roku 2001

Odbornosť

Dávame dôraz na presnosť a konzistenciu použitých termínov i kultúrne odlišnosti

Jazykové korektúry

Korektúra všetkých textov rodeným čínskym hovorcom

Dôveryhodnosť

Dodržovanie profesionálnej mlčanlivosti je samozrejmosťou

Expresné preklady: krátke texty po dohode preložíme do druhého dňa (momentálne platí jen do čínštiny).

Grafická úprava

Preklady graficky vyhotovíme v podobe originálu.

O nás

Mgr. Stanislav Vavrovský

Vyštudoval odbor čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1994-2000. V rámci štúdia absolvoval ročnú stáž v Pekingu. Od roku 2001 pôsobí ako súdny tlmočník čínskeho jazyka.

Mgr. Zhihong Li Vavrovská

V roku 1993 som prišla do české republiky, študovala som češtinu v ÚJOP Univerzity Karlovej a zároveň som sa zaoberala obchodnou činnosťou. Od roku 2004 som na Slovensku a venujem sa prekladom a tlmočeniu.

Služby a cenníky

Preklady

preklad čínština ↔ slovenčina ..........25 eur za každú začatú normostranu.

rovnaké ceny pre oba smery

overené preklady s pečiatkou súdneho prekladateľa v cene

samozrejmosťou je starostlivá korektúra rodeným hovorcom

príplatok za náročnosť (obchodné zmluvy, technické dokumenty atd.) .......... + 50 až 100 % z ceny

príplatok za grafické úpravy (napr. úradné formuláre) .......... 5 a? 10 eur za stranu podľa náročnosti (jednorazovo)

expresný príplatok .......... + 100 % z ceny

z?ava pre agentúry .......... - 10 % z ceny

Tlmočenie

tlmočenie .......... 50 eur za prvé dve hodiny, od tretej hodiny je cena 15eur za každú začatú hodinu.

Pre obchodné a oficiálne rokovania je príplatok 50 % a? 100 %.

Celodenné tlmočenie od 180 eur na deň, pre obchodné a oficiálne rokovania je príplatok 50 % až 100 %.

Pracovná doba tlmočníka je 8 hodín denne, potom 25 eur za každou ďalšiu hodinu. Všetky výdavky súvisiace s cestou (doprava, ubytovanie) hradí objednávateľ.

Korektúra

Cena korektúry vlastného prekladu (napr. pred tlačou, ak v ňom boli robené grafické úpravy zo strany objednávateľa) je 5 eur/strana, preklady iného prekladatela nekontrolujeme.